Categories » elektriker

Hvad er fordelene ved at hyre en elektriker i Ballerup?

advertorial

Er det nyt for dig at skulle hyre en elektriker i Ballerup? Så får du her en række fordele ved, at du netop overlader arbejdet med el til denne fagperson. Prøv engang at læse med. 

Derfor skal du hyre en elektriker i Ballerup 

Få hjælp til en bred vifte af opgaver 

For det første så kan en elektriker i Ballerup hjælpe med en bred vifte af opgaver. Det gælder alt fra at sætte lamper op i hjemmet, installere spotlys udenfor, lave nye elinstallationer, tilse din eltavle, hjælpe med dørtelefonanlæg og meget meget mere. 

Arbejdet bliver udført korrekt 

Når du bruger en professionel og autoriseret elektriker, kan du være helt sikker på, at arbejdet bliver udført korrekt. Og det er naturligvis alfa og omega. 

elektriker

Arbejdet der udføres er lovligt 

Det er langt fra alt arbejde med el, som man selv må kaste sig over derhjemme. Det skyldes, at det kræver særlig viden og erfaring, når det f.eks. kommer til nye el-installationer, at arbejde med eltavler m.m. Når du får en elektriker i Ballerup på opgaven, har du garanti for, at det udførte arbejde er lovligt. 

Hvis du selv kaster dig over el-arbejde, der skal udføres af en elektriker, så vil forsikringen f.eks. ikke dække, hvis der opstår problemer med det. 

Du sparer tid med en elektriker

Når du hyrer en elektriker, så kommer du selvfølgelig også til at spare tid – det vil særligt være, hvis du hyrer en elektriker til at sætte forskellige lamper op, som måske er besværlige selv at stå med. Det betyder også, at du får frigivet tid, du kan bruge på andre ting. 

Da en elektriker samtidig også er en specialist på området, så vil arbejdet blive udført ekstra effektivt. Derfor kan det også kun svare sig, at du finder en elektriker i Ballerup, som kan hjælpe dig. 

El installationer til kontor, industri og landbrug ved erfaren elektriker

Det er ikke udelukkende private kunder som har brug for professionelle løsninger når det handler om elektriske installationer. Erhvervslivet og landbruget skal også bruge sikre og energibesparende løsninger. Og her kan du med fordel benytte Sinus Installation.

El installationer til industrien ved Sinus Installation

Ved udførelse af el installationer i industri og produktions haller er der mange krav som skal være opfyldt. Blandt de faktorer, som gør sig gældende i forbindelse med med industrielle el installationer, er støv, vand, brandfare, store strøm mængder samt risiko for overspænding og elektrisk støj.

Derfor er det vigtigt at du benytter en autoriseret el installatør eller elektriker med erfaring og ekspertise inden for sikker og effektiv installation af el i industribygninger. Og her kan Sinus Installation hjælpe dig.

Lad Sinus Installation hjælpe med dine kontor installationer

Hos Sinus Installation finder du mange kompetencer inden for kontor installationer. Disse elektrikere og installatører er som regel fast tilknyttet de virksomheder som har brug for daglig vedligeholdelse eller ændringer af de eksisterende installationer i kontor bygningen.

De dygtige og kompetente installatører har her igennem oparbejdet stor erfaring i netop de operationer som er relevante for kontor miljøer, og i at udføre dem så de er til mindst mulig gene for medarbejderne. Uanset størrelsen på dit kontor miljø kan Sinus Installation hjælpe dig med de elektriske installationer.

Sikre installationer til landbruget ved Sinus Installation

Hos Sinus Installation har de faglærte og veluddannede autoriseret el installatører og elektrikere stor erfaring med at skabe sikre og energi besparende løsninger til landbruget. Sinus Installation har igennem årene gennemført mange landbrugs installationer under hensyn til de mange sikkerhedskrav som eksisterer på dette område. Når du vælger at overlade ansvaret for dine landsbrugs installationer til Sinus Installation er du garanteret en optimeret løsning med en høj grad af drift sikkerhed og energi effektivitet.

Du kan kontakte Sinus Installation og forhøre dig om erhvervs installationer via hjemmesiden sinus-installation.dk

Når man som elektriker ansætter en speciel type mennesker

Det er jo som sådan ikke alle ansatte i ens elektrikerfirma, der behøver at være udlærte elektrikere, der fungerer på lige fod med de andre medarbejdere under den samme løn, de samme frynsegoder og så videre.

Og vi mener ikke, at der findes andre slags medarbejdere i den forstand, hvor man har brug for en receptionist, rengøringspersonale, bogholdere med videre, for dette kan komme an på el-firmaets størrelse, om man ønsker at have den slags tilknyttet, eller man selv vil gøre det.

Når man endelig begynder at opremse, hvor mange andre typer af ansatte, der skal lave elektrikerarbejde, man kan komme i tanke om, så begynder det faktisk at hoppe sig op.

Igen: ej heller er vi ude i at snakke om freelance-ansatte, provisionsmedarbejdere, ad hoc-folk, vikarer, sæsonansatte og så videre, for den slags er skam også et helt emne i sig selv.

Vi er mere på vej i retning af noget med, hvad typerne af de ansatte kan gå ind under, og her forestiller de fleste sig måske praktikanter eller lærlinge, der ikke får den samme løn – eller nogen overhovedet – mens man heller ikke forventer samme indsats fra dem, da det netop er firmaets opgave at give dem opgaver, erfaringer og udfordringer.

Men tænker man videre, så kan man komme i tanke om folk i aktivering, erhvervspraktikanter, folk med nedsat arbejdsevne og videre.

Skal man være lidt grov, så er det samarbejde ofte af den art, hvor man ikke forventer det store af hinanden, men hvor der næsten skal et mirakel til, før det bliver til et funktionelt samarbejde, hvor begge parter får lige meget ud af det.

Dette afspejler sig ofte i lønnen, og nogle gange er det via, at firmaet udnytter den arbejdskraft, eller den ansatte i de situationer ikke yder anden indsats, end hvad der forventes.

Har du oplevet det som chef i et elektrikerfirma før?

Svært som elektriker med mange forretningsrejser

Nu er det jo ikke alle elektrikere, der skal ud på mange eller for den slags skyld lange forretningsrejser i deres stilling.

Man kan jo være ansat som elektriker i Holstebro og altid møde ind hver dag til nogle fast arbejdstider, hvor man møder samme tidspunkt hver dag og forlader arbejdspladsen på det samme tidspunkt hver dag uden de store forandringer af nogen form.

Sådan kan mange personer også godt lide at have det, da det giver en tryghed og en mulighed for nemmere at planlægge en hverdag, specielt hvis man også en familie ved siden af, som man skal tage sig af til hverdag.

Men selv sådan et jysk foretagende kan blive kaldt ind til at lave nogle opgaver i udlandet, hvilket kan være grundet, at firmaet har sådan et godt ry, så det er nået til udlandet og måske endda langt ud over landets grænser.

Det er jo kun positivt for firmaet som samlet hele, og kan være med til at give et større kundeklientel, fordi man er kendt for at være god til sit arbejde, så man får tilbud at påtage sig en given større opgave i udlandet.

Måske er man så den ansatte, som besidder de specifikke kompetencer, der skal kræves, for at den opgave kan lykkes til fulde.

Dog kan man også se, at hvis man skal være tovholder og medansvarlig på den opgave, hvor man skal arbejde med ukendte medarbejdere i et andet land og selv oplære de andre i, hvordan man gør tingene, så kan det komme til at tage lang tid at gennemføre den opgave.

Man ender måske med at skulle tilbringe lang tid, måske flere måneder, i udlandet, hvor man bliver lejet ind på et hotel og får generelt alt betalt – også turen frem og tilbage.

Det er jo en unik mulighed, som det er svært at sige nej til, da man ellers ikke ville have råd selv, men omvendt skal familien derhjemme også være med på den.

Så det er en god idé lige at forhøre ad med dem, om det kan lade sig gøre eller ej.