Categories » elektriker

Når man som elektriker ansætter en speciel type mennesker

Det er jo som sådan ikke alle ansatte i ens elektrikerfirma, der behøver at være udlærte elektrikere, der fungerer på lige fod med de andre medarbejdere under den samme løn, de samme frynsegoder og så videre.

Og vi mener ikke, at der findes andre slags medarbejdere i den forstand, hvor man har brug for en receptionist, rengøringspersonale, bogholdere med videre, for dette kan komme an på el-firmaets størrelse, om man ønsker at have den slags tilknyttet, eller man selv vil gøre det.

Når man endelig begynder at opremse, hvor mange andre typer af ansatte, der skal lave elektrikerarbejde, man kan komme i tanke om, så begynder det faktisk at hoppe sig op.

Igen: ej heller er vi ude i at snakke om freelance-ansatte, provisionsmedarbejdere, ad hoc-folk, vikarer, sæsonansatte og så videre, for den slags er skam også et helt emne i sig selv.

Vi er mere på vej i retning af noget med, hvad typerne af de ansatte kan gå ind under, og her forestiller de fleste sig måske praktikanter eller lærlinge, der ikke får den samme løn – eller nogen overhovedet – mens man heller ikke forventer samme indsats fra dem, da det netop er firmaets opgave at give dem opgaver, erfaringer og udfordringer.

Men tænker man videre, så kan man komme i tanke om folk i aktivering, erhvervspraktikanter, folk med nedsat arbejdsevne og videre.

Skal man være lidt grov, så er det samarbejde ofte af den art, hvor man ikke forventer det store af hinanden, men hvor der næsten skal et mirakel til, før det bliver til et funktionelt samarbejde, hvor begge parter får lige meget ud af det.

Dette afspejler sig ofte i lønnen, og nogle gange er det via, at firmaet udnytter den arbejdskraft, eller den ansatte i de situationer ikke yder anden indsats, end hvad der forventes.

Har du oplevet det som chef i et elektrikerfirma før?

Svært som elektriker med mange forretningsrejser

Nu er det jo ikke alle elektrikere, der skal ud på mange eller for den slags skyld lange forretningsrejser i deres stilling.

Man kan jo være ansat som elektriker i Holstebro og altid møde ind hver dag til nogle fast arbejdstider, hvor man møder samme tidspunkt hver dag og forlader arbejdspladsen på det samme tidspunkt hver dag uden de store forandringer af nogen form.

Sådan kan mange personer også godt lide at have det, da det giver en tryghed og en mulighed for nemmere at planlægge en hverdag, specielt hvis man også en familie ved siden af, som man skal tage sig af til hverdag.

Men selv sådan et jysk foretagende kan blive kaldt ind til at lave nogle opgaver i udlandet, hvilket kan være grundet, at firmaet har sådan et godt ry, så det er nået til udlandet og måske endda langt ud over landets grænser.

Det er jo kun positivt for firmaet som samlet hele, og kan være med til at give et større kundeklientel, fordi man er kendt for at være god til sit arbejde, så man får tilbud at påtage sig en given større opgave i udlandet.

Måske er man så den ansatte, som besidder de specifikke kompetencer, der skal kræves, for at den opgave kan lykkes til fulde.

Dog kan man også se, at hvis man skal være tovholder og medansvarlig på den opgave, hvor man skal arbejde med ukendte medarbejdere i et andet land og selv oplære de andre i, hvordan man gør tingene, så kan det komme til at tage lang tid at gennemføre den opgave.

Man ender måske med at skulle tilbringe lang tid, måske flere måneder, i udlandet, hvor man bliver lejet ind på et hotel og får generelt alt betalt – også turen frem og tilbage.

Det er jo en unik mulighed, som det er svært at sige nej til, da man ellers ikke ville have råd selv, men omvendt skal familien derhjemme også være med på den.

Så det er en god idé lige at forhøre ad med dem, om det kan lade sig gøre eller ej.